Somatic Experiencing Traumatherapie


Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte therapie voor het helen van trauma. Deze methode werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel opgeslagen zit. In tegenstelling tot andere methoden, hoeft het trauma niet opnieuw verteld en herbeleefd te worden. Met de lichaamssensaties die zich aandienen in het hier en nu wordt gewerkt en bewustzijn gebracht op bewegingen die opgesloten zitten in het lichaam waardoor deze niet afgemaakte beweging tav vechten - vluchten - bevriezen, de kans krijgen om tot ontlading te komen door ze af te maken. 

Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van SE, baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Ondanks dat zij meerdere malen per dag met de dood worden bedreigd, raken zij zelden getraumatiseerd. Dit komt doordat zij instinctief de energie kunnen ontladen die vrijkomt bij een bedreigende situatie. Deze energie zorgt er voor dat zij kunnen terug vechten of vluchten. Ook bij mensen komt deze energie vrij tijdens een bedreigende situatie, maar door ons ontwikkelde brein kunnen wij ons belemmeren deze situatie met de juiste beweging te reguleren door een oordeel dat iets niet mag of kan. ( lam gelegd worden, niet boos kunnen worden, jezelf klein maken. Bewustwording in het hier en nu van de beweging welke je had willen maken is belangrijk, en ervaren in je lichaam wat voor ruimte er ontstaat wanneer je ze wel afgemaakt hebt. 

Dit kan resulteren in posttraumatische stress - of beperkt tot enkele symptomen van ontregeling in het lichaam wat zich laat zien als: 
 • Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid, overmatige boosheid, prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid 
 • Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies van de spieren 
 • Dissociatie, gevoel van het lichaam niet goed meer te voelen, beperkt spectrum van gevoelens 
 • Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk 
 • Chronische pijn 

SE werkt met het gewaar worden van lichaamssensaties, om het lichaam te helpen energie en spanning te ontladen. Door hele kleine stapjes te zetten in en uit de spanning in het lichaam, heeft het lichaam de kans de geblokkeerde levensenergie op een veilige en geleidelijke manier los te laten. Hierdoor kan de gezonde energie weer beter stromen in het lichaam. Met trauma wordt in SE bedoeld: Iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwachts, te snel, te heftig of te groot was om adequaat op te kunnen reageren zoals:
 • Aanval waarbij men niet kan ontsnappen, verkrachting, seksueel misbruik (in welke vorm dan ook), geweld ( fysiek als geestelijk), oorlog, aanval door een dier 
 • Een val, hoofdverwonding, auto-ongeluk 
 • Operaties, tandarts, verbranding, vergiftiging 
 • Verdrinking, verstikking, geboortetrauma, hoge koorts. 
 • Natuurrampen 
 • Getuigen zijn van een trauma
 • Verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding