Haptonomie


"Een doorvoelde beweging gaat vanzelf."


Haptonomie als (be)naderingswijze in het mens-zijn
Haptotherapie als therapeutische begeleiding


Haptonomie gaat over voelen, het gevoelsleven en over de normale menselijke affectieve vermogens, zoals o.a. het
vermogen om lief te hebben, het ervaren van wat goed voor je voelt en wat niet, zingeving ervaren, je bevestigd
voelen in je bestaan en zijn. Voelen dat je boos, bang, blij of bedroefd bent en wat dit met je doet  en in je relatie tot
de ander, je omgeving.

Door gevoelens te ervaren ontstaat er een bepaalde dynamiek in het samenzijn, in jezelf en in het
contact met de ander, waarvoor je je open kunt stellen of af kunt sluiten en dit is voelbaar in je lichaam.
Het lichaam wordt als drager van je gevoelens gezien.

Dit gevoel is in potentie bij ieder van ons aanwezig, echter de wijze waarop het gevoelsleven tot "Leven" gewekt is,
 in relatie met de ander dus, is voor ieder van ons verschillend en juist daarom zo "eigen" en van "waarde". Dit wordt
zichtbaar gemaakt in de manier waarop jij jezelf in je (aanrakings) gedrag via je lichaam tot uitdrukking brengt.
Hierbij is het voor je eigen  welbevinden van belang dat het ook voelbaar voor je is wat je naar buiten laat zien en
wat je daarover zegt,en dat dit overeenkomt met het gevoel wat je er van binnen bij hebt.

Door bepaalde ervaringen kan het voorkomen dat de mens een (aanrakings)gedrag gevormd heeft waarin
 het denken,  voelen en doen niet in harmonie met elkaar zijn en dit geeft een verwijdering/inperking van de eigen
belevingsruimte en bewegingsruimte. Als dit te lang duurt, veroorzaakt dit een disbalans tussen belasting en belastbaarheid.
Dit kan zich kan uiten in allerlei somatische klachten, en heeft gevolgen voor draagkracht en vitaliteit. Verminderde vitaliteit
 leidt tot verminderd voelen van je eigen lijf, bewust of onbewust en tot afvlakking. Afvlakking leidt tot verminderd zinvol
bestaan en Zijn. De haptotherapeut kan de cliŽnt laten voelen, in de aanraking, hoe dit fenomeen vorm krijgt en samen
met de cliŽnt onderzoeken  wat deze nodig heeft om hierin een verandering te brengen.

De tastzin , het aanraken, staat hierin centraal.
 

De aanraking kan op verschillende manieren gegeven worden: nl. in het gesprek, door middel van contactoefeningen,
en door het direct lijfelijke aanraken van het lichaam op de bank welke de haptotherapie zo verschillend maakt van alle
 andere therapieŽn waarin de mensproblematiek centraal staat.

Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij:

. Vragen met betrekking tot persoonlijke groei en zingeving, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
 . Ondersteuning bieden in het zelfonderzoek, bv van minderwaardig naar gelijkwaardig.
 . Problemen met het ervaren van gevoelens, grenzen en verlangens en het durven uitspreken ervan.
   Hoeveel waarde ken ik mijn eigen gevoelens toe?
. Lichamelijke en/of geestelijke overbelasting, zoals burnout. Het leren dragen van lasten in plaats van verdragen.
. Verwerkingsproblematiek na verlies, ziekte, handicap. Is er ruimte voor herkenning, erkenning en mogelijk acceptatie?
. Somatische klachten: hoofdpijn, buikpijn, overgewicht, slaapstoornissen etc. Hoe doorbreek ik deze cirkel ?
. Problemen met betrekking tot sexuele intimiteit. Hoe krijg ik weer verbinding met mijn sexueel verlangen. Van last naar lust.
. Vragen met betrekking tot de opvoeding. Hierbij kan mogelijk ook de wijze van opvoeding van de ouder doorwerken in de omgang  met het kind.